Välkommen till Hinsholmens Båtklubb|
Webbkarta

 

Uppdaterad: 2021-07-20
 


Rabatten tyvärr åter borttagen!


För rabatter hos olika företag, se "Rabattlista"Båtsamverkan

 HBK är anslutna till båtsamverkan.
Läs mer
>

 
 

Startsida > Aktuellt

utskriftsvänlig sida

 

Arkiv

    

Hinsholmens småbåtshamn är Grefabs näst största hamn med ca. 1550 båtplatser. Närbelägna hamnar är Saltholmen (Grefab) och GKSS hamnen i Långedrag.

Många tar tyvärr ringa eller ingen hänsyn till den fartbegränsning som råder i hamnen. Detta gäller framför allt båtägare som har sina båtplatser på Saltholmssidan.


 

 

 • Senaste nytt (juni 2021) om den eventuella pontonbryggan:
  Den 12 juni sände Grefabs styrelse en bryggplan till HBK på den planerade pontonkonstruktionen. Det finns två!! fack för större/bredare båtar på planen. En av båtarna som skall ligga på den yttersta platsen ges enligt denna ritning ett avstånd mellan skrovsida och y-bom på ca 17 cm!! Det är uppenbart att den som gjort skissen inte förstår vilka mått som kan betraktas som rimliga och acceptabla. På 12 av båtplatserna anges ett cc-mått till 5m mellan y-bommarna. På dessa platser ligger flera båtar som är avsevärt bredare än 4m. Angivet avstånd medger inte plats för någon av dessa båtar. Fritt avstånd mellan skrovsida och Y-bom blir för vissa båtar 0 m. (Vid 60 cm breda y-bommar återstår ett fritt avstånd mellan bommarna på 4,40.)
   

 • Grefab meddelade i oktober 2019 att alla tillstånd fanns på plats och att vågbrytaren skulle ersättas med en 205 meter lång och 6 meter bred pontonbrygga som skulle stå färdig i början av april 2020. Många har upptäckt att det inte blev så!

  Båtägarna på VB-bryggan har lämnat flera skrivelser till Grefab där man begär ytterligare information. Många båtägare ifrågasätter samtidigt hela den planerade konstruktionen. De långa energirika sugande dyningarna från snabbfärjorna kommer sannolikt att skapa problem med båtar som rör sig fram och tillbaka och även sidledes då dessa vågor rullar in. Förtöjning i stark sidovind kommer att bli mycket besvärlig och sannolikt skada båtarna om de angivna avstånden mellan båt och y-bommar inte avsevärt utökas. Nuvarande dynamisk förtöjning passar mycket bättre under dessa omständigheter och tillåter samtidigt fler båtplatser per brygglängd.

  I sammanhanget bör också påpekas att det är stor skillnad hanteringsmässigt mellan att angöra en brygga med en båt som väger mellan 15 och 25 ton med båtar som kanske endast väger några enstaka ton.  Ledlinor kommer knappast att fungera i samband med y-bommar. Det står dock klart att den nuvarande bryggan inte kommer på plats förrän tidigast 2022 om ens då.
   

 • Utlovad förstärkning och ersättning av saknade pålar under vintern 2020/2021 har uteblivit och båtägarna får alltjämt betala fullpris för de undermåliga och på många ställen oskyddade bryggplatserna.
   

 • Objuden nattgäst. Den 20 april kom tillkallad polis och avhyste en objuden nattgäst som övernattat i en båt. Dagen därpå var han tillbaka i Hinsholmen. Den 16 maj förberedde han övernattning i båt som låg olovligt förtöjd intill inre mastkranen. Kvällens vakter upptäckte honom när han var i färd med att krypa in under en presenning över sittbrunnen.
  Saltholmen har haft liknande problem. Oklart om det rör sig om samma person.
   

 • Det är glädjande att allt fler båtplatsinnehavare väljer att bli medlemmar i Hinsholmens Båtklubb. Medlemsantalat har ökat med 65% jämfört med föregående år. Medlem i HBK berättigar till rabatter i flera båttillbehörsbutiker. (Se fliken "Om HBK/Förmåner/rabattlista"). Ett enstaka köptillfälle "betalar" ofta medlemsavgiften. Ditt medlemskort finns att hämta i klubbstugan.
   

 • 2020 års medlemsavgifter och vaktbidrag medger fortsatt bevakning av Securitas.
   

 • Lampor och eluttag
  Belysningen har blivit betydligt bättre på många ställen i hamnen men flera båtägare har klagat på att det saknas belysnings längst ut på bryggorna. Dock var halva antalet lampor på VB-bryggan släckta under hela hösten och vintern 2020. Nu, i maj 2021 lyser alla lampor utom en på VB-bryggan. De som utförde arbetet hade tydligen inte tillräckligt många glödlampor med sig. Eluttag saknas i tillräckligt antal och avståndet mellan uttag och båt kan vara mellan 30 och 40m.
   

 • Vägen ut längs hamnområdet.
  Denna har under våren bristfälligt lappats och lagats.
   

 • Rampen längst in i hamnen
  Enligt uppgift från Grefab skall det här bli trailerplatser.
   

 • Vild camping
  Förra året började Grefab agera mot "vild camping" i hamnområdet.
   

 • Parkering
  De höjda parkeringavgifterna delas lika mellan Parkeringsbolaget och Grefab.
   

 • Fartbegränsning: Det är fortfarande alltför många båtförare som inte iakttar rådande fartbegränsning inom hamnområdet. Detta bristande omdöme gäller framför allt de båtförare som har sin båtar på Saltholmssidan. Ibland framförs motorbåtarna i hastigheter upp till 20 knop flera hundra meter innanför hamninloppet. Om det blåser mycket framförs båtarna ofta i högre hastigheter än annars och olägenheterna med svall blir naturligtvis större för dem som vistas i sina båtar i hamnen.
   

 • Rabatter
  Medlemmar i HBK får rabatt på diesel vid Styrsö Tången mot uppvisande av medlemskort. Se även rabattlista under fliken Förmåner.
   

 • Wahlborgs Marina:
  Bränsle kan betalas med kontokort dygnet runt på bryggan hos Wahlborgs Marina.
   

 • Vakthållning:
  Datum för vakthållning sänds via sms-påminnelser en vecka före samt dagen före före aktuell vakt. Som komplement till vår egen vakthållning patrullerar Securitas vårt hamnområde under vår, sommar och höst. Då och då kontaktar vakterna styrelsen eller medlemmarna direkt angående båtar som varit dåligt förtöjda. Vi saknar tyvärr telefonnummer och e-postadresser till flera båtägare.
   

 • Roderbladet
  Har Du inte fått Roderbladet? Roderbladets logo på vår förstasida är länkad till sida från vilken Du kan reklamera utebliven tidning.

 

 
 


Appar

 - en mobil applikation för båtklubbskommunikation och båtsamverkan

Vi testar för närvarande Coboatsappen som beskrevs i Roderbladet 2015/3. Appen är ett verktyg för att underlätta kommunikationen mellan båtägare och för att enkelt kunna rapportera olika händelser. Appen har följande funktioner:
 

 • Rapportera / varna: Hjälp andra båtägare genom att i realtid rapporteraom misstänkta händelser, lös förtöjning, borttappad fender etc.

 • Nyheter: Realtidsinformation från båtklubbsledningen, sjöpolis m.fl.

 • Aktivitetskarta: Hur är läget i och omkring båthamnen? Bör ytterligare
  säkerhetsåtgärder vidtas?

 • Kalender: Ha koll på när det är städdag, sjösättning, upptagning eller
  klubbmöte.

 • Kontakter / Grupper: Snabbt finna kontaktuppgifter till en specifik ägare
  av båt eller båtplats alternativt hela båtbryggan eller båtklubben.

 • Chat / meddelanden: Kommunicera med en eller flera båtklubbsmedlemmar
  utan att behöva krångla med telefonnummer eller e-postadresser.

 • Anslagstavla: En virtuell anslagstavla för förmedling av information,
  varor och tjänster inom båtklubben.

 • Erbjudanden: Här kan båtklubben och dess samarbetspartners lägga ut
  erbjudanden till medlemmarna.
   

 • Sjöräddningen
  Appen ger dig väderprognoser samt visar hur havet ser ut vid olika vindstyrkor och väderförhållanden. Man kan också enkelt via ett sms skicka sin position till den som behöver den. Den finns tillgänglig både för android och iPhone.
  Ladda ner den helt kostnadsfritt via android market eller appstore. Läs mer på http://www.sjoraddning.se/sjosakerhet/mobil/.
   

 • Svenska Kryssarklubben
  Med SXK-V appen från Svenska Kryssarklubbens Västkustkrets får du information om naturhamnar i Bohuslän. Du får också tillgång till väderprognoser för områdena Koster, Smögen och Vinga, samt information från kretsen.


 

 

Hinsholmens Båtklubb   Hinsholmens Bryggväg 30   426 79 Västra Frölunda    hbk@hinsholmen.se

tumblr hit tracking tool